Bài tập về Đệ quy trong CTrước khi liệt kê danh sách các bài tập về Đệ quy trong C, mình xin nhắc lại một số khái niệm cơ bản về Đệ quy:

Đệ quy là gì ?

Đệ quy là quá trình lặp đi lặp lại một thành phần theo cùng một cách. Dưới đây là một ví dụ minh họa tổng quát:

void tenhamdequi()
{
   tenhamdequi(); /* goi chinh no */
}

int main()
{
   tenhamdequi();
}

Ngôn ngữ lập trình C hỗ trợ đệ quy, ví dụ, một hàm có thể gọi đến chính nó. Nhưng khi bạn sử dụng hàm đệ quy, lập trình viên cần phải cẩn thận định nghĩa điều kiện thoát khỏi hàm, phòng khi gặp phải vòng lặp vô hạn.

Hàm lặp đệ quy rất hữu dụng để giải quyết các vấn đề trong toán học như tính toán giai thừa, tạo dãy Fibonacci, …

Bài tập Đệ quy trong C

Dưới đây là các bài tập C giúp bạn hiểu kiến thức cơ bản về Đệ quy trong C:

Loạt bài Bài tập C có giải của chúng tôi một phần dựa trên Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.