Bài tập về Đọc Ghi File trong CTrước khi liệt kê danh sách các bài tập về Đọc Ghi File trong C, mình xin nhắc lại một số chế độ được sử dụng khi mở một file trong C:

Mode Miêu tả
r Mở các file đã tồn tại với mục đích đọc
w Mở các file với mục đích ghi. Nếu các file này chưa tồn tại thi file mới được tạo ra. Ở đây, chương trình bắt đầu ghi nội dung từ phần mở đầu của file
a Mở file văn bản cho việc ghi ở chế độ ghi tiếp theo vào cuối, nếu nó chưa tồn tại thì file mới được tạo. Đây là chương trình ghi nội dung với phần cuối của file đã tồn tại.
r+ Mở file văn bản với mục đích đọc và ghi.
w+ Mở một file văn bản cho chế độ đọc và ghi. Nó làm trắng file đã tồn tại nếu file này có và tạo mới nếu file này chưa có.
a+ Mở file đã tồn tại với mục đích đọc và ghi. Nó tạo file mới nếu không tồn tại. Việc đọc file sẽ bắt đầu đọc từ đầu nhưng ghi file sẽ chỉ ghi vào cuối file.

Để tìm hiểu thêm về các khái niệm cơ bản, các hàm cơ bản được sử dụng để mở, đóng, đọc ghi file trong C, mời bạn tham khảo chương: Đọc - Ghi file trong C.

EOF là gì ?

Ký tự EOF, là viết tắt của End of File, xác định vị trí cuối cùng của file. Kiểm tra nếu gặp ký tự này thì tiến trình ghi dữ liệu vào file của chúng ta sẽ kết thúc.

Bài tập Đọc Ghi File trong C

Dưới đây là các bài tập C giúp bạn hiểu kiến thức cơ bản về Đọc Ghi File trong C:

Loạt bài Bài tập C có giải của chúng tôi một phần dựa trên Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.