Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)

Câu 27: Trong chế độ khi hậu, ở miền Bắc phân chia thành 2 mùa là

A. Mùa đông lạnh, nhiều mưa và mùa hạ nóng, ít mưa

B. Mùa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, ít mưa

C. Mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều

D. Mừa đông ấm áp, ít mưa và mùa hạ mát mẻ, mưa nhiều

Đáp án: C

Câu 28: Trong chế độ khí hậu, Nam BỘ và Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là

A. Mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam

B. Mùa nóng và mùa lạnh

C. Mùa nóng mưa nhiều và mùa lạn, khô

D. Mùa mưa và mùa khô

Đáp án: D

Câu 29: Những khi vực chịu tác động khô hạn lướn nhất ở nước ta vào mùa khô là

A. Tây Nguyên cực Nam Trung Bộ

B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

C. Các vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Đáp án: A

Câu 30: Trong chế độ khí hậu, giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về

A. Hướng gió      B. Mùa mưa và mùa khô

C. Mùa nóng và mùa lạnh      D. Tất cả đều đúng

Đáp án: B

Câu 31: ở nước ta những nơi có mưa nhiều và mùa khô rõ rệt là

A. Nam Bộ và ven biển Trung Bộ

B. Nam Bô và Tây Nguyên

C. Vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên

D. Vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc

Đáp án: B

Câu 32: khu vực nòa có mưa lớn tập chung về thu – đông ở nước ta là

A. Bắc Bộ      B. Nam Bộ

C. Ven biển Trung BỘ      D. Tây Nguyên

Đáp án: C

Câu 33: Gió mùa Đông Nam hoạt động ở miền bắc nước ta vào thời gian

A. Cuối mùa đông      B. Đầu và giữa mùa hạ

C. Giữa và cuối mùa hạ      D. Đầu mùa đông

Đáp án: C

Câu 34: căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9. Khu vực chịu tác hại lớn nhất của gió tây nam khô là

A. Đồng bằng sông Hồng      B. Tây bắc

C. Bắc Trung Bộ      D. Tây Nguyên

Đáp án: C

Câu 35: căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat dịa lí Việt Nam trang 9, khu vực có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta là

A. ven biển Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Bắc      D. Ven biển cực Nam Trung Bộ

Đáp án: D

Câu 36: căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, các trạm khí hậu có chế độ mưa vào thu – đông tiêu biểu ở nước ta là:

A. Sapa, Lạng Sơn, Hà Nội      B. Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn

C. Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang      D. Đà Lạt, cần Thơ, Cà Mau

Đáp án: C

Câu 37: căn cứ vào bản đồ khí hậu chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, khu vực ở nước ta chịu tác động của gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hạ là:

A. Đông Bắc      B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên      D. Nam Bộ

Đáp án: A

Câu 38: căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở miền khí hậu phía Bắc phổ biến là

A. Dưới 14oC      B. Dưới 18oC

C. Từ 18oC - 20oC      D. Trên 24oC

Đáp án: B

Câu 39: căn cứ vào bản đồ nhiệt độ chung ở Atlat địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở Nam Bộ phổ biến là

A. Từ 14oC – 18 oC      B. Từ 18oC - 20oC

C. Từ 20oC - 24oC      D. Trên 24oC

Đáp án: D

Đáp án

Câu 27 28 29 30 31 32
Đáp án C D A B B C
Câu 33 34 35 36 37 38 39
Đáp án C C D C A B D
Câu 39
Đáp án D

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí 12 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức cho kì thi THPT Quốc Gia.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.