Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài Ôn tập chương 2Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài Ôn tập chương 2

Câu 1: Nấm mốc, nấm men rượu (Saccharomyces cereiate) thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. vi sinh vật quang tự dưỡng   B. vi sinh vật hóa tự dưỡng

C. vi sinh vật quang dị dưỡng   D. vi sinh vật hóa dị dưỡng

Câu 2: Nhuộm đơn là phương pháp nhuộm

A. Có thể sử dụng 2 loại thuốc nhuộm màu trở lên nhưng sau khi nhuộm bằng thuốc nhuộm thứ nhất thì rửa sạch rồi mới nhuộm bằng thuốc nhuộm thứ hai…

B. Chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu trong quá trình thực hành thí nghiệm

C. Chỉ nhuộm một loại tế bào vi sinh vật

D. Cả A, B và C

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng trong quy trình thực hành quan sát vi sinh vật trong khoang miệng?

A. Có 2 lần hong khô tiêu bản, bước nhuộm tiêu bản nằm giữa 2 lần hong khô

B. Chỉ có một lần hong khô tiêu bản được thực hiện sau khi nhuộm tiêu bản

C. Có một bước rửa nhẹ tiêu bản sau khi nhuộm tiêu bản, rồi mới quan sát

D. Cả A và C

Đáp án

Câu 1: D. Vi sinh vật hóa dị dưỡng

Câu 2: B. chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu trong quá trình thực hành thí nghiệm

Câu 3: D. Cả A, B và C

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Sinh học 10Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^