Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Cuối chương 1 (phần 1)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Cuối chương 1 (phần 1)

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 12 cm với tần số 2 Hz, Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ 3√3 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với tấn số 3 Hz trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại bằng

A. 30 cm/s       B. 20 cm/s.       C. 113 cm/s       D. 0,52 m/s

Câu 3: Hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Biên độ dao động tổng hợp là

A. 5√3 cm.       B. 2,5√3 cm.       C. 5 cm.       D. 2,5 cm.

Câu 4: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có các phương trình dao động là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Phương trình dao động tổng hợp là: x=9cos⁡(ωt+ φ) (cm). Biên độ A1 thay đổi được. Biết A1 có giá trị sao cho A2 có giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của A2 khi đó là

A. 9 cm.       B. 18 cm.       C. 9√2 cm.       D. 9√3 cm.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi lực tác dụng lên vật có giá trị bằng 0,25 độ lớn lực cực đại tác dụng lên vật thì tỉ số giữ thế năng và động năng của con lắc là

A. 16       B. 15       C. 1/15       D. 1/16

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng T, tại thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ bằng một nửa biên độ và đang đi theo chiều âm của trục tọa độ. Trong thời gian 16T/3 kể từ t = 0 vật đi được quãng đường 1,29 m. Biên độ dao động của vật bằng

A. 6 cm       B. 8 cm       C. 10 cm       D. 5 cm

Câu 7: Một con lắc lò xo thẳng đứng, đầu dưới có vật m, dao động với biên độ 6,25 cm, tỉ số giữa lực cực đại và lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 5/3; lấy g = π2 = 10 m/s2. Tần số dao động là

A. 1 Hz       B. 0,5 Hz       C. 0,25 Hz       D. 0,75 Hz.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B C B B C A A

Câu 1: B

Phương trình dao động có dạng : x = Acos(ωt + φ)

⇒ Vận tốc v = – ωAsin(ωt + φ), trong đó A = 6 cm, ω = 2πf = 4π (rad/s).

Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc x=3√3 cm , và v < 0

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 2: C

Vì chiều dài quỹ đạo L = 2A, nên biên độ dao động : A = 6 cm

|vmax |=Aω=6.2π.3=113 cm/s

Câu 3: B

A2=A12+A22+2A1 A2 cos(φ12 )=2A12+2A22 cos π/3

⇒A=A1 √3=2,5√3 cm

Câu 4: B

Ta có : A2=A12+A22+2A1 A2 cos(5π/6)

⟺A12-√3 A2 A1+A22-92=0 (1)

Phương trình (1) có nghiệm A1 khi Δ=3A22-4(A22-92 )≥0

⇒A2≤18. Do đó A2max=18 cm

Câu 5: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 6:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 7: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, và Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Đà Nẵng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^