Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng

A. quang năng      B. năng lượng nghỉ

C. động năng          D. hóa năng

Câu 2: Phản ứng phân hạch 92235U không có đặc điểm

A. số nơtron tạo ra sau phản ứng nhiều hơn nơtron bị hấp thụ

B. phản ứng tỏa năng lượng

C. có thể xảy ra theo kiểu phản ứng dây truyền

D. có 2 đến 3 proton sinh ra sau mỗi phản ứng

Câu 3: Tìm phát biểu sai. Phản ứng phân hạch 92235U có đặc điểm

A. số nơtron tạo ra sau phản ứng nhiều hơn nơtron bị hấp thụ

B. phản ứng tỏa năng lượng

C. xảy ra theo phản ứng dây chuyền nếu có một lượng 92235U đủ lớn

D. quá trình phân hạch là do proton bắn phá hạt nhân urani

Câu 4: Vật liệu có thể đóng vào trò “chất làm chậm” tốt nhất đối với nơtron là

A. kim loại nặng      B. than chì

C. khí kém      D. bê tông

Câu 5: Khi 92238U bị bắn phá bởi các nơtron chậm, nó hấp thụ một hạt nơtron rồi sau đó phát ra hai hạt β-. Kết quả là tạp thành hạt nhân

A. 92236U      B. 91240Pa

C. 94239Pu      D. 90239Th

Câu 6: Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch?

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D D B C D

Câu 5: C

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn nguyên tử số, ta có :

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 7 khác:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.