Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (phần 2)

Câu 10: Tia tử ngoại không được ứng dụng để

A. dò tìm khuyết tật bên trong sản phẩm làm bằng kim loại

B. dò khuyết tật trên bề mặt sản phẩm kim loại

C. gây ra hiện tượng quang điện

D. làm ion hóa khí

Câu 11: Nguồn không phát ra tia tử ngoại là

A. Mặt Trời

B. Hồ quang điện

C. Đèn cao áp thủy ngân

D. Bếp điện

Câu 12: Nguồn nào sau đây phát ra tia tử ngoại mạch nhất so với các nguồn còn lại?

A. Lò sưởi điện

B. Hồ quang điện

C. Lò vi sóng

D. Đèn ống

Câu 13: Tìm phát biểu sai về tia hồng ngoại và tia tử ngoại

A. Đều có cùng tốc độ trong chân không

B. Đều có tác dụng lên kính ảnh

C. Đều không nhìn thấy bằng mắt thường

D. Đều có tác dụng làm phát quang một số chất

Câu 14: Tìm phát biểu sai

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

B. Tia tử ngoại có thể làm phát quang một số chất

C. Tia X có tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng

D. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tia hồng ngoại và tử ngoại đều có thể làm đen kính ảnh.

B. Tia hồng ngoại và tử ngoại có cùng bản chất.

C. Tia tử ngoại có tần số lớn hơn tia hồng ngoại.

D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.

Câu 16: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều

A. là sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy

B. có khả năng ion hóa được chất khí

C. có khả năng giao thoa, nhiễu xạ

D. bị lệch trong điện trường và từ trường

Câu 17: Tích chất nào sau đây không phải của tia hồng ngoại?

A. không có khả năng gây hiệu ứng quang điện trong đối với các chất bán dẫn

B. có tác dụng nhiệt

C. có thể tác dụng lên một số loại kính ảnh

D. không nhìn thấy được

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1011 12 13 14 15 16 17
Đáp án A D B D C D C A

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 5 khác:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.