Giải và đáp án đề kiểm tra học kì 2Nhấp chuột vào đây để xem lại đề kiểm tra: Đề kiểm tra học kì 2

Hướng dẫn giải và đáp án đề kiểm tra học kì 2

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Câu B D D C D B D B D B
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D B C A A D B A A B
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án B B C D C A D B B A

Câu 10: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 20: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 21: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 24: D

ΔN=No-N

Câu 25: C

λo=hc/A=0,3 μm

Câu 26: A

r=n2ro (n=1,2,3,…)

Câu 27: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 28: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 29: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 30: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 7 khác:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.