Một số bài tập C++ có giải khácChương này tổng hợp một số bài tập C++ có giải khác.

Dưới đây là danh sách các bài tập. Bạn truy cập theo link để tìm hiểu chi tiết:

1. Viết chương trình C++ để nhận một số gồm hai chữ số hệ bát phân và sau đó chuyển đổi thành số dạng nhị phân, sau đó in kết quả ra màn hình.

2. Viết chương trình C++ để (a) nhập một số ngày nào đó, sau đó chuyển đổi thành số năm và tuần tương ứng và in kết quả; (b) Tìm tổng số ngày trong năm hiện tại tới ngày đã cho.

3. Viết chương trình C++ để in dãy Fibonacci với một số nhập từ bàn phím.

4. Viết chương trình C++ để nhập một chữ số, ký tự hoặc biểu tượng từ người dùng, sau đó kiểm tra xem đó là loại nào và in kết quả.

5. Viết chương trình C++ để (a) nhập một chữ cái và tìm hai chữ cái trước và sau; (b) Nhập một chữ cái và in mã ASCII của của chữ cái vừa nhập.

6. Viết chương trình C++ nhận dữ liệu từ người dùng, hỏi xem dữ liệu đó là độ C hay độ F. Sau đó chuyển đổi từ độ C sang độ F và ngược lại.

7. Viết chương trình C++ để nhập một câu, sau đó xác định xem trong câu đó có bao nhiêu phụ âm là chữ hoa hay chữ thường, bao nhiêu nguyên âm là chữ hoa hay chữ thường rồi in kết quả.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.