200 Câu hỏi phỏng vấn Java (Phần 8)Phỏng vấn vẫn là vấn đề rất nhiều bạn ra mới ra trường khá sợ và thiếu tự tin, một phần chủ yếu do thiếu khá nhiều kiến thức nền tảng, một phần là bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Việc đọc qua những câu phỏng vấn là một cách khá hay, giúp bạn trau dồi lại kiến thức của mình cũng như làm quen dần với các câu hỏi bạn sẽ gặp trong cuộc phỏng vấn.

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu về 10 câu hỏi phỏng vấn Java tiếp theo.

Ngôn ngữ lập trình dựa vào đối tượng có tất cả đặc điểm của OOP ngoại trừ Tính kế thừa (Inheritance). JavaScript là một ví dụ về Ngôn ngữ lập trình dựa trên đối tượng.

Java Compiler tạo một Constructor mặc định chỉ nếu khi không có constructor nào trong lớp.

Không, đây là điều không thể.

Nó được sử dụng để khởi tạo thành viên dữ liệu static. Nó được thực thi trước phương thức main tại thời gian tải lớp đó.

Việc giữ tham chiếu của lớp khác bên trong một vài lớp khác được biết đến như là Composition.

Nếu một lớp có nhiều hàm có cùng tên nhưng có tham số khác nhau, nó được xem như là quá tải phương thức (Method Overloading) hoặc quá tải hàm (Function Overloading).

Nếu một lớp con cung cấp một trình triển khai cụ thể của một phương thức mà đã được cung cấp bởi lớp cha của nó, thì đó là Ghi đè phương thức.

Nạp chồng phương thức tăng khả nang đọc của chương trình. Ghi đè phương thức cung cấp trình triển khai cụ thể của phương thức mà đã được cung cấp bởi lớp cha của nó. Tham số phải là khác kiểu trong nạp chồng, và trong ghi đè, các tham số là cùng kiểu.

Các lớp final được tạo để các phương thức được triển khai bởi lớp đó không thể bị ghi đè. Nó không thể bị kế thừa.

Một NullPointerException được ném khi gọi phương thức instance của một đối tượng Null, truy cập hoặc sửa đổi các trường của một đối tượng Null, …

Loạt bài các Câu hỏi phỏng vấn Java của chúng mình được biên soạn dựa trên nguồn tài liệu Tutorialspoint.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.