Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)

1. Số liên kết hiđrô

   - Đột biến đảo cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô được giữ nguyên.

   - Đột biến thay thế:

   • Thay 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X: Hđb = H + 1

   • Thay 1 cặp G – X thành 1 cặp A – T: Hđb = H – 1.

   - Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit:

   • Mất 1 cặp A – T: Hđb = H – 2.

   • Mất 1 cặp G – X: Hđb = H – 3.

   - Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit:

   • Thêm 1 cặp A – T: Hđb = H + 2

   • Thêm 1 cặp G – X: Hđb = H + 3.

Tham khảo thêm các bài chuyên đề sinh lớp 12 khác :

Tham khảo các Chuyên đề Sinh học 12 khác:

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 12 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 12 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 12 để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-co-che-di-truyen-va-bien-di.jsp