Câu hỏi trắc nghiệm Môi trường - Sinh vậtMôi trường - Sinh vật

C. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời câu hỏi 1, 2 và 3

Tập hợp tất cả những gì bao quanh sinh vật được gọi là….(I)…..Các yếu tố của môI trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến….(II)….của sinh vật. Có 4 loại môi trường là môi trường đất, môi trường…(III)…, môi trường không khí và môi trường…(IV)…..

Câu 1: Số (I) là:

   A. môi trường

   B. nhân tố sinh thái

   C. nhân tố vô cơ

   D. nhân tố hữu sinh

Câu 2: Số (II) là:

   A. hoạt động và sinh sản

   B. trao đổi chất và phát triển

   C. sự sống, sự phát triển và sự sinh sản

   D. sự lớn lên và hoạt động

Câu 3: Số (III) và (IV) là:

   A. (III): nước ; (IV): vô cơ

   B. (III): hữu cơ ; (IV): vô cơ

   C. (III): hữu cơ ; (IV): sinh vật

   D. (III): sinh vật ; (IV): nước

Câu 4: Môi trường là:

   A. Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật

   B. Các yếu tố của khí hậu tác động lên sinh vật

   C. Tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật

   D. Các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm

Câu 5: Các loại môi trường chủ yếu của sinh vật là:

   A. Đất, nước, trên mặt đất- không khí

   B. Đất, trên mặt đất- không khí

   C. Đất, nướcvà sinh vật

   D. Đất, nước, trên mặt đất- không khí và sinh vật

Câu 6: Môi trường sống của cây xanh là:

   A. Đất và không khí

   B. Đất và nước

   C. Không khí và nước

   D. Đất

Câu 7: Môi trường sống của vi sinh vật là:

   A. Đất, nước và không khí

   B. Đất, nước, không khí và cơ thể sinh vật

   C. Đất, không khí và cơ thể động vật

   D. Không khí, nước và cơ thể thực vật

Câu 8: Môi trường sống của giun đũa là:

   A. Đất, nước và không khí

   B. Ruột của động vật và người

   C. Da của động vật và người; trong nước

   D. Tất cả các loại môi trường

Câu 9: Da người có thể là môi trường sống của:

   A. Giun đũa kí sinh

   B. chấy, rận, nấm

   C. Sâu

   D. Thực vật bậc thấp

Câu 10: Nhân tố sinh thái là .... tác động đến sinh vật:

   A. nhiệt độ

   B. các nhân tố của môi trường

   C. nước

   D. ánh sáng

Câu 11: Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh:

   A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm

   B. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng

   C. Con người và các sinh vật khác

   D. Các sinh vật khác và ánh sáng

Câu 12: Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:

   A. Vô sinh

   B. Hữu sinh

   C. Vô cơ

   D. Chất hữu cơ

Câu 13: Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố sinh thái:

   A. Vô sinh

   B. Hữu sinh

   C. Hữu sinh và vô sinh

   D. Hữu cơ

Câu 14: Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi:

   A. Giới hạn sinh thái

   B. Tác động sinh thái

   C. Khả năng cơ thể

   D. Sức bền của cơ thể

Câu 15: Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:

   A. Nhóm kị sáng và nhóm kị bóng

   B. Nhóm ưa sáng và nhóm kị bóng

   C. Nhóm kị sáng và nhóm ưa bóng

   D. Nhóm ưa sáng và nhóm ưa bóng

Câu 16: Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

   A. Cây lúa

   B. Cây ngô

   C. Cây thầu dầu

   D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 17: Loại cây nào sau đây là cây ưa bóng?

   A. cây xương rồng

   B. cây phượng vĩ

   C. Cây me đất

   D. Cây dưa chuột

Câu 18: Hoạt động dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng là:

   A. Hô hấp

   B. Quang hợp

   C. Hút nước

   D. Cả 3 hoạt động trên

Câu 19: Cây phù hợp với môi trường râm mát là:

   A. Cây vạn niên thanh

   B. cây xà cừ

   C. Cây phi lao

   D. Cây bach đàn

Câu 20: Cây thích nghi với nơi quang đãng là:

   A. Cây ráy

   B. Cây thông

   C. Cây vạn niên thanh

   D. Cây me đất

Câu 21: Tuỳ theo khả năng thích nghi của động vật với ánh sáng, người ta phân chia chúng thành 2 nhóm động vật là:

   A. Nhóm động vật ưa bóng và nhóm ưa tối

   B. Nhóm động vật ưa sáng và nhóm kị tối

   C. Nhóm động vật ưa sáng và nhóm ưa tối

   D. Nhóm động vật kị sáng và nhóm kị tối

Câu 22: Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

   A. Thằn lằn

   B. Muỗi

   C. dơi

   D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 23: Động vật nào sau đây là động vật ưa tối?

   A. Sơn dương

   B. Đà điểu

   C. Gián

   D. Chim sâu

Câu 24: Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

   A. Là loài động vật biến nhiệt

   B. Tìm mồi vào buổi sáng sớm

   C. Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng

   D. Tìm mồi vào ban đêm

Câu 25: Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

   A. Chồn, dê, cừu

   B. Trâu, bò, dơi

   C. Cáo, sóc, dê

   D. Dơi, chồn, sóc

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A 6. B 11. C 16. D 21. C
2. D 7. B 12. A 17. C 22. A
3. D 8. D 13. B 18. D 23. B
4. C 9. B 14. A 19. A 24. D
5. D 10. B 15. D 20. B 25. D

Tham khảo thêm các bài chuyên đề sinh lớp 9 khác:

Mục lục các chuyên đề Sinh học 9:

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 9 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 9 để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


moi-truong-sinh-vat.jsp