:link Pseudo Class trong CSS:link Pseudo Class trong CSS được sử dụng để thêm style đặc biệt cho một unvisited link.

Khi định nghĩa các Pseudo Class trong <style>...</style>, bạn cần chú ý các điểm sau:

 • a:hover PHẢI theo sau a:link và a:visited trong phần định nghĩa CSS, nếu không nó sẽ không có hiệu quả.

 • a:active PHẢI theo sau a:hover trong CSS, nếu không nó sẽ không có hiệu quả.

 • Các tên được sử dụng cho Pseudo Class là không phân biệt kiểu chữ.

 • Pseudo Class là khác với các Class khác trong CSS, tuy nhiên chúng có thể kết hợp với nhau.

:link Pseudo Class có thể nhận giá trị:

 • color: bất kỳ giá trị màu hợp lệ nào.

:link Pseudo Class có thể áp dụng cho:

Các phần tử Anchor / Link trong HTML.

Ví dụ minh họa :link Pseudo Class trong CSS

Sau đây là ví dụ minh họa cách sử dụng :link Pseudo Class trong CSS:

<html>
  <head>
   <style type="text/css">
     a:link {color:#000000}
   </style>
  </head>
  <body>
   <a href="../../css/index.jsp">Vi du :link Pseudo Class</a>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Loạt bài hướng dẫn Học CSS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: TutorialspointW3Schools

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.