Thuộc tính visibility trong CSSCSS có thuộc tính visibility giúp bạn ẩn một phần tử nào đó. Sử dụng thuộc tính này cùng với JavaScript, bạn có thể tạo ra các menu phức tạp và các layout đa tính năng.

Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng thuộc tính visibility để ẩn các thông báo lỗi và chỉ hiển thị các thông báo này nếu cần hiển thị tới người sử dụng, hoặc để ẩn các câu trả lời trong các câu hỏi cho tới khi người dùng đã trả lời xong.

Bảng sau liệt kê các giá trị mà thuộc tính visibility có thể nhận:

Giá trị Miêu tả
visible Hiển thị nội dung tới người dùng
hidden Ẩn nội dung
collapse Chỉ sử dụng với các cột và hàng trong bảng

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của thuộc tính visibility trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p>
   Doan van nay la nhin thay nhu binh thuong.
   </p>
  
   <p style="visibility:hidden;">
   Doan van nay la khong nhin thay (bi an di).
   </p>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Loạt bài hướng dẫn Học CSS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: TutorialspointW3Schools

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.