Web Safe Font trong CSSTổ hợp Font trong CSS

CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo.

Serif Font trong CSS

Font family Normal bold
Georgia, serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Times New Roman", Times, serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Palatino Linotype", Palatino, "Book Antiqua", serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Sans-Serif Font trong CSS

Font family Normal bold
Arial, Helvetica, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Arial Black", Gadget, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Impact, Charcoal, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Impact, Charcoal, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Tahoma, Geneva, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Verdana, Geneva, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Monospace Font trong CSS

Font family Normal bold
Courier, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Courier New", Courier, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Lucida Console", Monaco, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cursive Font trong CSS

Font family Normal bold
"Comic Sans MS", cursive

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Courier New", Courier, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Lucida Console", Monaco, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Loạt bài hướng dẫn Học CSS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: TutorialspointW3Schools

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.