Cụm động từ Allow for trong tiếng AnhNghĩa từ Allow for

Ý nghĩa của Allow for là:

  • kể đến, tính đến, chú ý đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Allow for:

 
- You should ALLOW FOR the delays caused by bad weather.
Bạn nên tính đến sự chậm trễ do thời tiết xấu gây ra.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Allow for trên, động từ Allow còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp