Cụm động từ Bang up trong tiếng AnhCụm động từ Bang up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bang up

Ý nghĩa của Bang up là:

  • Tống giam, bắt giam ai vào tù

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang up:

 
- The judge BANGED him UP for eight years.
Thẩm phán bắt giam anh ta 8 năm tù.

Nghĩa từ Bang up

Ý nghĩa của Bang up là:

  • Đập phá, phá hủy

Ví dụ minh họa cụm động từ Bang up:

 
- He BANGED his car UP last night.
Tối qua anh ấy đã đập nát chiếc xe của anh ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bang up trên, động từ Bang còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp