Cụm động từ Barge in trong tiếng AnhNghĩa từ Barge in

Ý nghĩa của Barge in là:

  • Xâm nhập, đột nhập và làm gián đoạn

Ví dụ minh họa cụm động từ Barge in:

 
- He keeps BARGING IN and asking stupid questions when I'm trying to work.
Anh ta đột nhập vào và hỏi một vài câu ngớ ngẩn khi tôi đang làm việc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Barge in trên, động từ Barge còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp