Cụm động từ Bring in trong tiếng AnhNghĩa từ Bring in

Ý nghĩa của Bring in là:

  • Kiếm được, thu được

Ví dụ minh họa cụm động từ Bring in:

 
- The job BRINGS IN two thousand dollars a month.
Công việc đó mang lại hai nghìn Đô la mỗi tháng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bring in trên, động từ Bring còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp