Cụm động từ Call around trong tiếng AnhNghĩa từ Call around

Ý nghĩa của Call around là:

  • Ghé thăm ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Call around:

 
-  I CALLED AROUND but she wasn't in.
Tôi đã đến ghé thăm nhưng cô ấy không có ở nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call around trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp