Cụm động từ Call at trong tiếng AnhNghĩa từ Call at

Ý nghĩa của Call at là:

  • (tàu, thuyền) Vào bến tàu, hoặc cảng

Ví dụ minh họa cụm động từ Call at:

 
- The cruise ship CALLED AT Malta.
Chiếc tàu tuần tra vào cảng Malta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call at trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp