Cụm động từ Call out trong tiếng AnhNghĩa từ Call out

Ý nghĩa của Call out là:

  • La to, gọi to (để thu hút sự chú ý)

Ví dụ minh họa cụm động từ Call out:

 
- "In here!" she called out.
"Ở trong này!" cô ta đã la to lên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call out trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp