Cụm động từ Cast about for trong tiếng AnhNghĩa từ Cast about for

Ý nghĩa của Cast about for là:

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast about for:

 
- They're CASTING ABOUT FOR support.
Họ đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast about for trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


cum-dong-tu-bat-dau-voi-s-tieng-anh.jsp