Cụm động từ Double over trong tiếng AnhNghĩa từ Double over

Ý nghĩa của Double over là:

  • Gập đôi người

Ví dụ minh họa cụm động từ Double over:

 
- She DOUBLED OVER in pain after being hit in the stomach.
Cô ta đau đến gập đôi người xuống sau khi bị đánh vào bụng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Double over trên, động từ Double còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp