Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 6)Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 6)

Câu 1:Nêu kết quả tác dụng của lực. Dụng cụ nào dùng để đo lực?

Câu 2: Có một viên đá, một cân Rôbecvan, một bộ quả cân. Em hãy trình bày các bước tiến hành cân viên đá đó.

Câu 3: Hãy tìm 3 vi dụ minh họa kết quả của tác dụng lực:

- Vật bị biến dạng.

- Chuyển động của vật thay đổi.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 4: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2400g = ……….kg = ………. tạ.

) 1,3m3 = ………..dm3 =………. lít.

Câu 5: Để cân một túi bôt có khối lượng 1,55 kg bằng cân Rôbecvan nhưng chỉ có các quả cân loại 1kg, 200g, 100g và 50g (mỗi loại 2 quả). Phải đặt cân như thế nào (mỗi loại bao nhiêu quả cân) lên điac cân để cân thăng bằng?

Câu 6: Treo quả nặng vào đầu một lò xo, lò xo dãn ra. Khi cả hai đứng yên, những lực nào tác dụng và quả nặng và hướng của chúng như thế nào?

Câu 7: Đổi các đơn vị sau:

a) 5 tấn = ……… tạ.

b) 14dm3 = ……….. lít.

c) 400g = ………….kg.

d) 21dm = ………….m.

e) 17km = …………..m.

f) 0,33 lít = …………cc.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: +Kết quả tác dụng của lực: Vật biến đổi chuyển động hoặc biến dạng.

+ Dụng cụ dùng để đo lực, lực kế.

Câu 2: - Điều chỉnh số 0.

- Đặt vật lên một đĩa.

- Đặt các quả cân lên đĩa bên kia sao cho đòn cân nằm thăng bằng.

- Tổng khối lượng các quả cân trên đĩa bằng khối lượng vật đem cân.

Câu 3: Kết quả tác dụng lực:

- Vật bị biến dạng: ta uốn chiếc thước bị cong.

- Chuyển động của vật thay đổi: người đâye chiếc xe chuyển động.

- Vật vừa bị biến dạng vừa thay đổi chuyển động: vận động viên tennis dùng vật đánh vào quả bóng. Quả bóng vừa bị biếm dạng vừa thay đổi chuyển động.

Câu 4: Điền đúng số thích hợp:

a) 2400g = 2,4kg = 0,024 tạ

b) 1,3m3 = 1300dm3 = 1300 lít.

Câu 5: Phải đặt các quả cân như sau:

Loại 1kg; 100g và 50g: mỗi loại 1 quả; loại 200g: 2 quả.

Câu 6: Các lực :

- Trọng lực, hướng thẳng xuống dưới.

- Lực đàn hồi của lò xo, hướng thẳng đứng lên trên.

Câu 7: a) 5 tấn = 50 tạ.

b, 14dm3 = 14 lít.

C, 400g = 0,4kg.

d, 21dm = 2,1 m.

e, 17km = 17000m.

f, 0,33 lít = 300cc

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp