Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 10)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 10)

Câu 1: Nhận xét nào sau đây sai?

A. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo nên vật đó.

B. Khối lượng của một vật không thay đổi theo vị trí đặt vật.

C. Vì P = 10m nên khối lượng và trọng lượng của vật không thay đổi theo vị trí đặt vật.

D. Biết khối lượng của một vật ta có thể suy ra trọng lượng của vật đó.

Câu 2: Phương án nào dưới đây chỉ lượng chất chứa trong một vật?

A. 4 kg.      B. 6,5 lít.      C. 9 mét.      D. 10 gói.

Câu 3: Một bóng đèn được treo trên tren cây cột điện có thể giữ nghuyên vị trí vì:

A. Chịu lực giữa của sợi dây.

B. Chịu lực hút của Trái đất,

C. Không chịu lực nào tác dụng.

D. Chịu sự tác dụng của hai lực cân bằng là lực hút của Trái đất và lực giữa của sợi dây.

Câu 4: Dùng ngón tay ấn vào quả bóng làm quả bóng biến dạng. Nguyên nhân là do

A. Lực của tay tác dụng vào quả bóng.

B. Lực của quả bóng tác dụng vào tay.

C. Hai lực tay tác dụng vào bóng và bóng tác dụng trở lại tay cân bằng.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 5: Nếu một vật có khối lượng bằng 25,6kg thì vật đó có trọng lượng bằng:

A. 2560N.      B. 2,56N.      C. 256N.      D. 25,6N.

B. TỰ LUẬN

Câu 6: Một vật co khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chỗ trống trong bảng (có dấu ?).

Khối lượng 1,54 kg 250g ? 4 tạ
Trọng lượng ? ? 107N ?

Câu 7: Để đo khối lượng chất lỏng, người ta dùng cân Robecvan và tiến hành hai giai đoạn sau:

- Đặt cố lên đĩa A. Để cân nằm cân băng, người ta đặt lên đĩa B các quả cân 100g, 20g, 5g.

- Đổ chất lỏng vào cốc. Để cân lại nằm cân bằng, người ta thay quả cân 20g bằng 50g, đồng thời thêm quả cân 10g.

Tính khối lượng chất lỏng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn C.

Câu 2:Chọn A.

Câu 3:Chọn D.

Câu 4:Chọn A.

Câu 5:Chọn C.

Câu 6:Trả lời: điền vào chỗ trống trong bảng

Khối lượng 1,54 kg 10,7 kg 250g 4 tạ
Trọng lượng 15,4N 107N 2,5 N 4000N

Câu 7:Trả lời:

Khối lượng cốc không: m0 = 100 + 20 +5 = 125g.

Khối lượng cốc không và nước: M = 100 + 5 + 50 +10 = 165g.

Khối lượng chất lỏng: m = M – m0 = 160 – 125g = 40g.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp