Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 11)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 11)

Câu 1:Để đo khối lượng nước, người ta dùng cân Rôbecvan và tiến hành hai giai đoạn sau:

- Đặt cố lên đĩa A. Để cân nằm cân băng, người ta đặt lên đĩa B các quả cân 10g, 50g, 5g.

- Đổ nước vào trong cốc. Để cân lại nằm cân bằng, người ta thay quả cân 50g bằng 100g, đồng thời thay quả cân 10g bằng 50g, thêm 1 quả cân 5g.

Tính khối lượng nước đã đổ vào cốc.

Câu 2:hãy tìm ví dụ minh họa kết quả của tác dụng lụng lực:

- Vật bị biến dạng.

- Chuyển động của vật thay đổi.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 3: Hãy chỉ rõ tác dụng của trọng lực (trọng lượng) lên các vật sau đây:

A. Một thùng hàng treo lơ lửng trên cần cẩu.

B. Vận động viên nhảy từ trên ván xuống hồ bơi.

C. Một quả bonhs được tung thẳng đứng lên cao.

Câu 4:Đặt viên gạch lên nền nhà, viên gạch đứng yên. Giải thích vì sao viên gạch đứng yên?

Câu 5: Một vật có khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chỗ trống trong bảng (có dấu ?)

Khối lượng 2,17kg 12,5g ? 3,1 tạ
Trọng lượng ? ? 26,7N ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Khối lượng cốc không: m0 = 50 + 10 +5 = 65g.

Khối lượng cốc không và nước: M = 100 + 50 + 5 + 5 =160g.

Khối lượng nước: m = M – m0 = 160 – 65 = 95g.

Câu 2: Ví dụ minh họa kết quả của tác dụng lực:

- Vật bị biến dạng: ta uốn chiếc thước bị cong.

- Chuyển động của vật thay đổi: người đẩy chiếc xe chuyển động.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động: vật động viên tennis dùng vật đánh vào quả bóng thì quả bóng vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 3:Tác dụng của trọng lực (trọng lượng) trên các vật sau đây:

A. Một thùng hàng treo lơ lửng trên cần cẩu: trọng lực kéo thùng hàng xuống, dây cáp kéo thùng hàng lên.

B. Vận động viên nhảy từ ván nhảy xuống hồ bơi: trọng lực làm vận động viên rơi xuống.

C. Một quả bóng được tung thẳng đứng lên cao: quả bóng bị trọng lực làm nó chuyển động chậm dần rồi rơi xuống.

Câu 4: Viên gạch chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lực của vật và lực của nền nhà. Hai lực trên có phương cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng viên gạch, vì vậy viên gạch đứng yên.

Câu 5:

Khối lượng 2,17N 12,5g 2,67kg 3,1 tạ
Trọng lượng 21,7N 0,125N 26,7N 3100N

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp