Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 12)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 12)

Câu 1: Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biến dạng này là gì?

Câu 2: Hai lực thế nào được gọi là hai lực cân bằng? Lấy ví dụ?

Câu 3: Hai em học sinh A và B chơi kéo co chưa phân thắng bại. Giải thích vì sao sợi dây đứng yên.

Câu 4: Hãy nêu ba thí dụ minh họa kết quả của tác dụng lực:

- Vật bị biến dạng.

- Chuyển động của vật bị thay đổi.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 5: Một vật có khối lượng (hoặc trọng lượng) đã biết. Điền vào chố tróng trong bảng (có dấu ?)

Khối lượng 2,14 kg 250g ? 2,5 tạ
Trọng lượng ? ? 107N ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe khi có người ngồi lên xe làm cho lôp xde bị biến dạng.

Câu 2: hai lực có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật. Ví dụ hộp phấn đặt trên bàn chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ của bàn (phản lực của bàn). Hai lực trên là hai lực cân bằng.

Câu 3: Sợi dây đúng yên vì nó chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực cân bằng. Hai lực kéo trên có phương cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau và tác dụng lên cùng sợi dây.

Câu 4: – Vật bị biến dạn: lò xo bị kéo thì dãn ra.

- chuyển động của vật bị thay đổi: chiếc xe bị đẩy mạnh chạy nhanh lên.

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động: Quả bóng bị đá vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 5:

Khối lượng 2,14kg 250g 10,7kg 2,5 tạ
Trọng lượng 21,4N 2,5N 107N 2500N

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp