Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 13)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 13)

Câu 1: Lực nào trong các lực dưới đây không phải lực đàn hồi?

A. Lực của lò xo bút bi tác dụng vào ngòi bút.

B. Lực của quả bóng tác dụng vào tường khi quả bóng va chạm với tường.

C. Lực của giảm xóc xe máy tác dụng vào khung xe máy.

D. Lực nâng tác dụng vào cánh máy bay khi máy bay chuyển động.

Câu 2:Đặt một lò xo trên nền nhà và sát tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dạng của lò xo?

A. Lực của tay.

B. Lực của tường.

C. Lực của tay và lực của tường.

D. Lực của tay, tường và Trái đất.

Câu 3:Một người đi chợi có thể dùng một lực kế thay cho cân vì:

A. Lực kế có thể đo được khối lượng của vật

B. Số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật đó.

C. Lực kế đo trọng lượng của vật, số chỉ của lực kế chia cho 10 bằng khối lượng của vật.

D. Nhận xét A, B và C đều đúng.

Câu 5: Lực đàn hồi của lõ xo xuất hiện khi nào?

A. Bất cứ lúc nào.

B. Khi có lực tác dụng vào.

C. Khi nào lò xo biến dạng.

D. Khi lò xo chuyển động.

Câu 6: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về khối lượng riêng của mọt chất?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của 1m3 chất đó.

B. Khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

C. Khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ nghịch với thể tích của vật đó.

D. Khối lượng riêng của 1m3 là khối lượng riêng của các chất.

Câu 7:Dùng một lực kế đo được trọng lượng của vật là 2N, vật đó có khối lượng bằng

A. 200g.      B. 200kg.      C. 20kg.      D. 2kg.

Câu 8: Đơn vị khối lượng riêng là gì?

A. N/m.      B. N/m3.      C. Kg/m2.      D. Kg/m3.

Câu 9:Cho biết 13,5kg nhom có thể tích là 5dm3, khối lượng riêng của nhôm bằng

A. 2700kg/m3.      B. 2700kg/m3.      C. 270kg/m3.      D. 270kg/dm3.

Câu 10: Quan sát một người bán hoa quả cân một lượng cam bằng cân đồng hồ. Ban đầu cân một lượng cam trên đĩa thấy sốc hỉ của cân là 1,8kg, người đó cho thêm một quả cam vào đĩa cân thì số chỉ của cân là 2kg. Quả cam cho thêm sau đó có khối lượng bằng

A. 2kg.      B. 1,8kg.      C. 0,2kg.      D. 3,8kg.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:Chọn D.

Câu 2:Chọn C.

Câu 3:Chọn C

Câu 5:Chọn C.

Câu 6:Chọn D

Câu 7:Chọn A.

Câu 8:Chọn D.

Câu 9:Chọn B.

Câu 10:Chọn C.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp