Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 15)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 15)

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi xủa lò xo là đúng?

A. Trong hai trường hợp lò xo có chiều dài khác nhau: trường hợp lò xo dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn.

B. Độ biến dạng lò co càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

C. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ.

D. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực dàn hồi càng nhỏ.

Câu 2: Lực nào sau đây là lực đàn hồi?

A. Lực nam châm hút đinh sắt.

B. Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi.

C. Lục hút của Trái đất.

D. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy.

Câu 3: Trọng lượng của một vật 20g là

A. 0,02N.      B. 0,2N.      C. 20N.      D. 200N.

Câu 4: Đơn vị trọng lượng là gì?

A. N      B. N.m      C. N.m2      D. N/m3

Câu 5:Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; thể tích tích 50dm3. Khối lượng của vật là

A. 390kg.      B. 312kg.      C. 390000kg.      D. 156kg.

Câu 6: Các lực nào sau đây là lực đàn hồi?

A. Lực hút của Trái đất lên các vật.

B. Lực hút của mặt trời lên Trái đất.

C. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

D. Lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

E. Lực cản của nước tác dụng lên tàu đang chuyển động.

B. TỰ LUẬN

Câu 7:Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của một vật ở vùng xích đạo. khi đó hai cân cho cùng một quả. Nếu mang cả hai cân này và vật đến Bắc cực thì chỉ số hai cân có còn giống nhau không? Cân nào chỉ đúng?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn B

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B.

Câu 4: Chọn A.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Trong các lực đã nêu, lực đàn hồi là các lực:

C. Lực kéo của một sợi dây khi treo vật nặng vào.

D. lực mà cung tác dụng lên mũi tên.

Câu 7: Dùng cân Rôbecvan và lực kế để đo khối lượng của cùng một vật ở vùng Xích đạo. Khi đó hai cân cho cùng một két quả. Nếu mang cả hai cân này đến vùng cực Bắc thì số chỉ hai cân sẽ không giống nhau nữa. Cân Rôbecvan chỉ dung còn lực kế chỉ không đúng.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp