Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 17)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 17)

Câu 1:Thế nào là lực đàn hồi? Hãy lấy ví dụ về lực đàn hồi.

Câu 2: Treo các vật có khối lượng như nhau vào lò xo.

Đề kiểm tra Vật Lí 6

a. Lò xo A ở trạng thái tự nhiên. Hãy so sánh lực đàn hồi của lò xo ở các trạng thái B, C và D.

b. Có nhận xét gì về trạng thái lò xo E.

Câu 3: Cho một khối chì hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 10cm3. Khối lượng của khối chì bằng bao nhiêu? Biết rằng khối lượng riêng của chì bằng 11300kg/m3.

Câu 4: Muốn đo khối lượng riêng của sỏi, cần dùng các dụng cụ đo nào? Tiến hành như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:1. Khi một vật đàn hồi bị kéo hoặc nén thì sinh ra một lực đàn hồi tác dụng lên các vật tiếp xúc. Ví dụ lực kéo cuẩ một sợi dây khi treo vật nặng vào hoặc lực đàn hồi của lò xo khi bị kéo dãn.

Câu 3: khối lượng của khối chì:

m= DV = 11300kg/m3. 0,00001m3 = 0,113kg = 113g.

Câu 4: Cần dùng một cái cân và một bình tràn chia độ.

+ Tiến hành: Dùng cái cân đo khối lượng của viên sỏi. Dùng bình tràn chia độ để đo thể tích viên sỏi. Sau đó dùng công thức D = m/V để tính.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp