Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 18Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 18

Câu 1:Thế nào là biến dạng đàn hồi? Nêu 2 thí dụ về các vật biến dạng đàn hồi.

Câu 2: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 98cm. Biết độ biến dạng của lò xo là 2cm. Vậy chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu) của lò xo là bao nhiêu? (đáp án tự luận).

Câu 3: Cho biết 1kg nước co thể tích 1 lít và khối lượng riêng của ét xăng bằng 0,7 lần khối lượng riêng của nước. Khối lượng của 7 lít nước bằng khối lượng của mấy lít ét xăng? Và ngược lại, khối lượng của 7 lít xăng bằng khối lượng của mấy lít nước?

Câu 4: Khối lượng riêng của rượ là 0,8g/cm3. Tính khối lượng rượu chứa trong bình có dung tích là 35l?

Câu 5:Dùng quả nặng có khối lượng bằng 50g treo vào một đầu lò xo, lò xo dãn ra 1cm. muốn lò xo dãn ra 3cm thì treo thêm quả nặng bao nhiêu?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: + Vật bị biến dạng đàn hồi khi bị nén, kéo căng, uốn cong rồi thả ra thì quay trở lại như cũ gọi là biến dạng đàn hồi.

+ 2 ví dụ:

- Lưỡi cưa bằng thép khi bị uốn cong rồi thả ra thì quay lại như cũ.

- Khi đặt vật nặng lên tấm ván thì tấm ván bị cong xuống. Lấy vật nặng ra, tấm ván trở lại như cũ.

Câu 2: chọn D. Chiều dài tự nhiên ( chiều dài ban đầu) của lò xo là:

l0 = l – l1 = 98 – 2 =96cm

Câu 3:+khối lượng của 7 lít nước bằng khối lượng của V lít xăng:

Ta có m = D.V → 7.1 = 0,7.V → V = 7/0,7 = 10 lít.

+ Khối lượng của 7 lít xăng bằng khối lượng của V’ lít nước:

Ta có 0,7.7 = 1.V’ → V’ = 7.0,7/1 = 4,9 lít.

Câu 4:Tính khối lượng rượu chứa trong bình:

M = D.V = 0,8.35000 = 28000g = 28kg.

Câu 5: Muốn lò xo dãn ra 3cm nghĩa là phải dãn thêm 2cm. Mà ta biết quả nặng 50g treo vào một đầu lò xo, lò xo dãn ra 1cm vậy muốn dãn thêm 2cm ta phải treo thêm một quả nặng 100g.

Tham khảo các đề kiểm tra vật lí khác

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp