Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 20Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 20

Câu 1:. Một bác thợ xây muốn kéo một bao xi măng lên một mái nhà theo phương thẳng đứng thì bác thợ đó phải sử dụng lực nào trong các lực sau, biết rằng khối lượng bao xi măng là 50kg?

A. 50N.      B. 500N.      C. 450N.      D. 5N.

Câu 2: Máy cơ đơn giản nào sau đây có tác dụng làm đổi hướng của lực tác dụng?

A. Ròng rọc cố định.      B. Ròng rọc di động.

C. Đòn bẩy.      D. Mặt phẳng nghiêng.

Câu 3: Kết kuaanj nào sau đây là sai khi nói về cách sử dụng mặt phẳng nghiêng?

A. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm thay đổi về hướng của lực.

B. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm cường độ lực kéo.

C. Mặt phẳng ngiêng có độ nghiêng càng nhỏ thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng nhỏ.

D. Dùng mặt phẳng nghiêng chỉ có thể làm thay đổi hướng của lực nhưng không làm thay đổi cường độ lực kéo.

Câu 4: Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cái kéo.      B. Cái kìm.      C. Cái cưa.      D. Cái cắt móng tay.

Câu 5: Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng

A. Ròng rọc cố định.      B. Mặt phẳng nghiêng.

C. Đòn bẩy.      D. Mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy.

Câu 6: Chọn câu đúng:

A. Ròng rọc cố định chỉ thay đổi độ lớn của lực.

B. Trong hệ thống ròng rọc động, không có hệ thống ròng rọc cố định.

C. Ròng rọc động có thể thay đổi cả hướng và độ lớn của lực.

D. Với hai ròng rọc cố định thì có thể thay đổi độ lớn của lực.

Câu 7: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

Ròng rọc động co tác dụng làm lực kéo vật lên:

A. Lớn hơn trọng lượng của vật.

B. Bằng trọng lượng của vật.

C. Nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. Lớn hơn trọng lượng của vật và thay đổi hướng của lực kéo.

Câu 8: Công việc nào dưới đây không sử dụng mặt phẳng nghiêng?

A. Đẩy xe máy dưới sân lên nhà.

B. Đưa thùng hang lên ô tô.

C. Kéo thùng nước từ dưới giếng lên.

D. Đẩy một vật nặng từ dưới đất lên nóc nhà.

Câu 9: Để đưa các vật liệu xây dựng lên trê các tòa nhà cao ầng người ta dùng:

A. Mặt phẳng nghiêng.      B. Đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.

C. Đòn bẩy.      D. Ròng rọc động và ròng rọc cố định.

Câu 10: Giả sử ta dùng một ròng rọc động để nâng một bao gạo có khối lượng 60kg. Ta chỉ cần tác dụng một lực bằng

A. 600N.      B. 100N.      C. 300N.      D. 1200N.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn D.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn C.

Câu 7: Chọn C.

Câu 8: Chọn C.

Câu 9: Chọn D.

Câu 10: Chọn C.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp