Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 21Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 21

Câu 1: Trường hợp nào sau đây koong sử dụng máy cơ đơn giản?

A. Nhổ đinh bằng kìm.

B. Đẩy vật trên tấm ván nằm ngang.

C. Quét rác bằng chổi cán dài.

D. Đứng dưới đất kéo thngf vữa lên lầu cao.

Câu 2: Chọn phương ấn sai.

Một người làm thí nghiệm đo lực kéo một vật lên đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn, để làm giảm cường độ lực kéo, người đó đã:

A. Tăng độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

B. Tăng chiều dài của mặt phẳng ngiêng và vẫn giữ nguyên độ dài của nó.

C. Hạ thấp độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

D. Hạ thấp độ cao và tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

Câu 3: Chọn câu đúng:

A. Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể làm đổi hướng trọng lượng của vật.

C. Khi dùng mặt phẳng nghiêng , có thể đổi cả hướng và độ lớn của trọng lượng.

D. Mặt phẳng nghiêng càng dốc đứng thì lực cần để kéo vật càng giảm.

Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên:

A. Lớn hơn trọng lượng của vật.

B. Bằng trọng lượng của vật.

C. Nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. Lớn hơn trọng lượng của vật và thay đổi hướng của lực kéo.

Câu 5: Lực kéo vật lên bằng ròng rọc động:

A. Lớn hơn trọng lượng vật.

B. Nhỏ hơn trọng lượng vật.

C. Bằng trọng lượng vật.

D. Lớn hơn hoặc bằng trong lượng vật.

B. TỰ LUẬN

Câu 6: Người ta thường sử dụng những máy cơ đơn giản nào để lầm các việc sau đây:

a) Đưa thùng hàng lên ô tô tải.

b) Đưa hàng hóa lên cao.

c) Kéo thùng nước từ giếng lên.

Câu 7: Có hai tấ ván, tấm thứ nhất có chiều dài 2m, đầu kê cao 1m. Tấm thứ hai có chiều dài 4m, đầu kê cao 1,5m. Em hãy cho biết dùng tấm ván nào để làm mặt phẳng nghiêng thì có lợi về lực hơn.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn A.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Người ta thường sử dụng máy co đơn giản sau:

a) Đưa thùng hàng lên ô tô tải: mặt pẳng nghiêng.

b) Đưa hàng hóa lên cao: ròng rọc cố định (ròng rọc động).

c) Kéo thùng nước từ giếng lên: ròng rọc cố định (ròng rọc động).

Câu 7: Chọn tấm 2. Vì

- Nếu độ nghiêng như nhau thì tấm hai chỉ cần dài 3m ở đây dài 4m vậy có lợi về lực hơn.

- Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp