Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 23)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 23

Câu 1: Để đưa cac thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng 4 tấ ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với 4 tấm ván này người đó đã đẩy các thùng dầu với các lực nhỏ nhất tương ứng là: F1 = 1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4 = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất.

Câu 2: Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta phải làm như thế nào?

Câu 3: Một người dùng xe cút kí để chuyên chở các vật nặng. Em hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của xe.

Đề kiểm tra Vật Lí 6

Câu 4: Một học sinh cho rằng ròng rọc hoạt động dựa trên nguyên tắc đòn bẩy. theo em điều đó có đúng không?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:. Tấm ván 2 dài nhất vì lực kéo đưa lên cao nhỏ nhất.

Câu 2: Để làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng, ta có thể giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng và tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

Câu 3:Khi người dùng xe cút kít để chuyên trở các vật nặng. Xe giống như đòn bẩy có điểm tựa là bánh xe. Vậy để nâng vật có trọng lượng F1 cần một lực F2 nhỏ hơn nhiều.

Câu 4: Đúng vì có thể cơi điểm tác dụng nằm ở hai mép của ròng rọc, còn điểm tựa chính là sát trục quay.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp