Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 24)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 24

Câu 1: . Trong các loại máy cơ đơn giản, loại máy nào không được lợi về lực?

Câu 2: Cầu thang là thí dụ của máy cơ đơn giản nào trong các máy cơ đơn giản?

Câu 3: Từ một tấm ván dài người ta cắt thành hai tấm ván có chiều dài l1 và l2. Dùng tấm dài l1 để đưa một vật nặng lên thùng xe có độ cao h1 thì lực kéo cầ thiết là F1.

a) Nếu dung tấm ván dài l1 để đưa vật trên lên thùng xe có độ cao h2 (h2 > h1) thì lực kéo F2 cần thiết so với F1 sẽ như thế nào?

b) Nếu dung tấm vấn còn lại (tấm dài l2) để đưa vật nặng lên trên thùng xe có độ cao h2 thì lực kéo nhỏ hơn F1. Hãy so sánh l1 với l2.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:. trong các loại máy cơ đơn giản loại không được lợi về lực đó là ròng rọc cố định.

Câu 2: Cầu thang là ví dụ của máy cơ đơn giản, đó là mặt phẳng nghiêng.

Câu 3: a) Vì cùng chiều dài khi chiều cao lớn hơn thì lực cần thiết lớn hơn F2 >F1.

b) đưa lên cùng một độ cao lực kéo nhỏ hơn thì chiều dài lớn hơn: l2 > l1.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp