Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 6)

Câu 1: GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?

Câu 2: Có ba thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm

- Thước có GHĐ 20cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.

- Thước có GHĐ 40cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi nên dùng thước nào để đo:

a) Chiều rộng của cuốn sách giáo khoa?

b) Chiều dài của cuốn sách giáo khoa?

c) Chiều dài của bàn học sinh?

Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây:

2mm = … dm3 =… cm3.

1,5m3 = … lít = … ml = … cc.

Câu 4: Đúng hay sai:

A. Một chia nước một lít có thể chứa 160cm3 nước.

B. Một chai nước 130cc có thể chứa 130cm3 nước.

C. Đổ vào chai 100cm3 nước, sau đó đổ them 100cm3 dầu hỏa. Trong chai có tổng cộng 600cm3 chất lỏng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: + GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

+ ĐCNN của thước là độ chia giữa hai vạch lien tiếp trên thước.

Câu 2: a) Để đo chiều rộng của cuốn sách giáo khoa dùng thước có ĐCNN 20cm và GHĐ 1mm.

b) Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa dùng thước có GHĐ 1,5 m và ĐCNN 1cm.

Câu 3: 2m3 = 2000dm3 = 2000000cm3.

1,5m3 = 1500 lít = 1500000ml = 1500000cc.

Câu 4:

A. A.Đúng

B. đúng.

C. Sai.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp