Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 6Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 6

Câu 1: GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?

Câu 2: Có ba thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm

- Thước có GHĐ 20cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.

- Thước có GHĐ 40cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi nên dùng thước nào để đo:

a) Chiều rộng của cuốn sách giáo khoa?

b) Chiều dài của cuốn sách giáo khoa?

c) Chiều dài của bàn học sinh?

Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống dưới đây:

2mm = … dm3 =… cm3.

1,5m3 = … lít = … ml = … cc.

Câu 4: Đúng hay sai:

A. Một chia nước một lít có thể chứa 160cm3 nước.

B. Một chai nước 130cc có thể chứa 130cm3 nước.

C. Đổ vào chai 100cm3 nước, sau đó đổ them 100cm3 dầu hỏa. Trong chai có tổng cộng 600cm3 chất lỏng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: + GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

+ ĐCNN của thước là độ chia giữa hai vạch lien tiếp trên thước.

Câu 2: a) Để đo chiều rộng của cuốn sách giáo khoa dùng thước có ĐCNN 20cm và GHĐ 1mm.

b) Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa dùng thước có GHĐ 1,5 m và ĐCNN 1cm.

Câu 3: 2m3 = 2000dm3 = 2000000cm3.

1,5m3 = 1500 lít = 1500000ml = 1500000cc.

Câu 4:

A. A.Đúng

B. đúng.

C. Sai.

Tham khảo các đề kiểm tra vật lí khác

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 6 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 6, Giải bài tập Vật Lý 6giải bài tập Sinh học 6 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp