Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 7)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 7)

Câu 1:Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450gam. Số đó cho biết:

A. Khối lượng của hộp sữa.

B. Trọng lượng của hộp sữa.

C. Trọng lượng của sữa trong hộp.

D. Khối lượng của sữa trong hộp.

Câu 2: Một cân đòn có ĐCNN là 1g. cách ghi khối lượng của một vật nào đúng trong các cách ghi sau đây?

A. 60g.      B. 60,1g.      C. 60,0g.      D. 59,5g.

Câu 3: Kết luận nào đúng?

Gió tác dụng vào vào buồm một lực có:

A. Phương song song với mạn thuyền, cùng chiều với chuyể động của thuyền.

B. Phương song song với mạn thuyề,, ngược chiều với chiều chuển động của thuyền.

C. Phương vuông gó với mạn thuyề, chiều từ trên xuống.

D. Phương vuông góc với mạn thuyền, chiều từ dưới lên.

Câu 4:Sợi giây kéo co của hai bạn giữ nguyên vị trí vì:

A. Lực của bạn 1 tác dụng vào dây cân bằng với lực của dây tác động vào tay bạn 1.

B. Lực của bạn 2 tác dụng vào sợi dân cân bằng với lực của bạn 1 tác dụng vào sợi dây.

C. Lực của bạn 2 tác dụng vào dây cân bằng với lực dây tác dụng vào tay bạn 1.

D. Lực của bạn 1 tác dụng vào dây cân bằng với lực của dây tác động vào tay bạn 2.

Câu 5: Dụng cụ nào sau đây dùng để đo lực?

A. Cân Roobecvan.      B. Lực kế.

C. Nhiệt kế.      D. Thước.

Câu 6: Trương hợp nào không có sự biến đổi chuyeer động trong các trường hợp chuyển động của máy bay?

A. Máy bay cất cánh.

B. Máy bay hạ cánh.

C. Máy bay chuyển động đều trên bầu trời.

D. Máy bay lượn vòng biểu diễn nghệ thuật.

Câu 7: Kết luận nào sai khi nói về trọng lượng của vật?

A. Trọng lượng là cường độ của trọng lực.

B. Trọng lượng của vật tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

C. Có thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế.

D. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái đất tác dụng vào vật.

Câu 8: Lực nào không phải là lực kéo trong các lực sau?

A. Lực của vật tác dụng vào sợi dây treo nó.

B. Lực của không khí tác dụng vào quả bóng làm quả bóng bay lên.

C. Lực của tay người tác dụng vào lò xo làm cho lò xo dãn ra.

D. Lực của lò xo tác dụng vào tay khi nó dãn ra.

Câu 9: Một vật có khối lượng 25kg thì có trọng lượng tương ứng là:

A. 2,5N.      B. 250N.      C. 2500N.      D. 25N.

Câu 10: Một người đưa ra một “lượng” (một lạng ta vàng). Khối lượng này tương đương:

A. 1kg.      B. 100g.      C. 37,5g.      D. 3,75g.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:Chọn D.

Câu 2:Chọn A.

Câu 3:Chọn A.

Câu 4:Chọn B.

Câu 5:Chọn B.

Câu 6:Chọn C.

Câu 7:Chọn B.

Câu 8:Chọn B.

Câu 9:Chọn B.

Câu 10:Chọn C.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp