Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 9)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 9)

Câu 1:Trên vỏ gói bim bim có ghi khối lượng tịnh 20g. con số đó cho chúng ta biết điều gì?

A. Khối lượng của gói bim bim.

B. Khối lượng của bimbim trong gói.

C. Thể tích gói bimbim.

D. Cả ba ý trên đều sai.

Câu 2:Đơn vị đo khối lượng hợp phát ở Việt Nam là?

A. km      B. m3      C. g       D. kg

Câu 3: Cặp lực nào không cân bằng trong các cặp lực sau?

A. Lực của mặt nước và lực của TRái đát tác dụng vào thuyền để thuyề đứng yên trên mặt nước.

B. Lực của hai em bé kéo hai đầu sợi dây khi sợi dây đứng yên.

C. Lực mà lò xo tác dụng vào vật và lực mà vật tác dụng vào lò xo.

D. Lực nâng của sàn và lực hút của Trái đất tác dụng vào bàn.

Câu 4: Một người đá quả bóng chuyển động va vào tường quả bóng bị nảy ra. Lực nào đã làm cho quả bóng biến dạng và làm cho quẩ bóng chuyển động bật trở lại?

A. Lực của chân người tác dụng vào quả bóng.

B. Lực của quả bóng tác dụng vào tường.

C. Lực của tường tác dụng vào quả bóng.

D. Lực hút của Trái đất tác dụng vào quả bóng.

Câu 5: Khi kéo vật khối lượng 1kg lên cao theo phương thẳng đứng phải cần lực có độ lớn ít nhất bằng?

A. 1000N.      B. 10N.      C. 1N.      D. 100N.

B. TỰ LUẬN

Câu 6:Đúng hay sai? Nếu sai thì vì sao?

a) Cân dùng để đo khối lượng của vật.

b) Cân luôn luôn có hai đĩa.

c) Một tạ bông có khối lượng ít hơn một tạ sắt.

d) Khối lượng là lực hút của Trái đất lên một vật

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn D.

Câu 3: Chọn C.

Câu 4: ChọnC.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Trả lời:

a) Đúng

b) Sai vì có loại cân chỉ có một đĩa (ví dụ như cân đồng hồ).

c) Sai vì về khối lượng một tạ bông bằng một tạ sắt.

d) Sai vì khối lượng không phải là lực hút của Trái Đất lên một vật, lực hút của TRái đất lên một vật là trọng lực P = 10m.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp