Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 11)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 11)

Câu 1:Tại sao các chai hoặc các lon nước ngọt không bao giờ được đổ đầy?

Câu 2: Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn khi rót vào cốc thủy tinh mỏng?

Câu 3: Tại sao khi nhúng bầu nhiệt kế thủy ngân vào nước nóng ta thấy ban đầu thủy ngân tụt xuống, sau đó mới dâng lên?

Câu 4: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống;

a. Sự co dãn về nhiệt nếu bị ………………… có thể gây ra ……………vì thế mà chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray phải để …………… một đầu cầu thép phải đặt trên ……………..

b. Băng kép gồm hai thanh ……………. Có bản chất …………… được tán chặt vào với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do 2 kim loại khác nhau thì ……………. Khác nhau nên băng kép bị ………… Do đó người ta ứng dụng tính chất này vào việc ……………….

Câu 5: Em hãy đổi 100F, 640F, 1120F, 2690F ra 0C.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Lớp A nở vì nhiệt nhiều hơn lớp B.

Câu 2: Tôn lợp mái nhà được làm theo dạng gợn song vì làm như vậy khi bị nóng hoặc lạnh thì tôn dễ co dãn, không làm bật các đinh đóng.

Câu 3: a. giữ lại, một lực rất lớn, hở một khoảng nhỏ, những con lăn.

b. kim loại, khác nhau, dãn nở vì nhiệt, cong đi, các role nhiệt.

Câu 4: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế mà không chọn nước vì nhiệt kế nóng chảy của chúng thấp còn nước lại có nhiệt độ nóng chảy khá cao và có một khoảng từ 00C đến 40C dãn nở không theo quy luật.

Câu 5: Trong thang: xen xi út nước đá đang tan và nhiệt độ hơi nước đang sôi lần lượt là 00C và 1000C.

Trong thang Ke vin: nước đá đang tan và nhiệt độ hơi nước đang sôi lần lượt là 2730K và 3730K.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp