Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 14)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 14)

Câu 1:Hiện tượng nào không kiên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?

A. Đốt một ngọn nến.      B. Đun nấu mỡ vào mùa đông.

C. Pha nước chanh đá.      D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá.

Câu 2: Sự đồn đặc là sự chuyển từ:

A. Thể lỏng sang thể rắn.

B. Thể rắn sang thể lỏng.

C. Thể lỏng sang thể hơi.

D. Thể hơi sang thể lỏng.

Câu 3: Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng ngưng tụ của hơi nước?

A. Đun nước sôi.      B. Phơi quần áo.

C. Ăn kem.      D. Uống nước chanh đá.

Câu 4: Vào mùa lạnh hơi thở của chúng ta như có khói vì?

A. Hơi nước trong không khí ngưng tụ khi ta thở.

B. Do sương mù nhiều.

C. Hơi nước bay ra khi ta thở, gặp không khí lạnh và ngưng tụ.

D. Do nhiều khói bụi công nghiệp.

Câu 5: Một cốc nước càng nhanh bay hơi khi

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nhiệt độ trong cốc càng cao.

C. Nhiệt dộ trong cốc càng thấp.

D. Cốc bịt thật kín.

Câu 6: Trong các đặc điểm sau đây. Đặc điểm nào không phải của sự sôi?

A. Xảy ra với mọi chất lỏng.

B. Xảy ra trên cả mặt thoáng và trong lòng chất lỏng.

C. Xảy ra ở một nhiệt độ nhất định.

D. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.

Câu 7: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển.

A. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm.

B. Càng lên cao nhiệt độ sôi càng cao.

C. Nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào độ cao.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 8: Tốc độ bay hơi của nước đựng trong bình cốc hình trụ cành nhỏ khi nào?

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

Câu 9: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

Câu 10: Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

A. Sự sôi không phải là sự bay hơi.

B. Sự sôi chỉ xảy ra ở nhiệt độ xác định.

C. ở nhiệt độ 300C chỉ có thể có oxi lỏng.

D. ở nhiệt độ - 200C có nước và hơi nước.

E. Khi nước đã sôi nếu tiếp tục đun thì nhiệt độ của nước sẽ tiếp tục tăng.

F. Băng phiến trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn tăng.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn D.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn D.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Chọn B

Câu 6: Chọn D

Câu 7: Chọn A.

Câu 8: Chọn D.

Câu 9: Chọn D.

Câu 10: A. sai; B. đúng; C. sai; D.sai; E.sai; G.sai

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp