Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 16)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 16)

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng.

A. Nước.      B. Chì.      C. Đồng.      D. Gang.

Câu 2: Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?

A. Mỗi chất nong chảy ở một nhiệt độ xác định.

B. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng.

C. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ không thay đổi.

D. Khi đã bắt đầu nóng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng chảy sẽ ngừng lại.

Câu 3: Làm thí nghiệm như thế nào đê chứng minh rằng trong hơi thở của chúng ta chứa nhiều hơi nước?

A. Hà hơi thở vào một tờ giấy trắng.

B. Hà hơi thở vào gương soi hoặc kính.

C. Hà hơi thở vào vung nồi đang sôi trên bếp.

D. Hà hơi thở vào lòng bàn tay.

Câu 4: Mây được tạo thành từ?

A. Khói.      B. Hơi nước ngưng tụ.

C. Nước đông đặc.      D. Nước bay hơi.

Câu 5: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.

B. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

C. Gió.

D. Khối lượng chất lỏng.

B. TỰ LUẬN.

Câu 6: Nhiệt kế rượu có đo được nhiệt độ sôi của nước không? Tại sao?

Câu 7: Máy sấy tóc hoạt động dựa vào nguyên tắc nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn B.

Câu 3: Chọn B

Câu 4: Chọn B.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Nhiệt kế rượu không dùng để đo được nhiệt độ sôi của nước vì rượu có nhiệt độ sôi thấp hơn nước lên chưa đến 1000C rượu đã sôi.

Câu 7: Máy sấy tóc tăng tốc độ bay hơi bằng cách phối hợp hai động tác: gió thổi và nhiệt độ cao.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp