Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 Số 2Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 Số 2

Câu 1:. Khi đun nóng một hòn I sắt thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. Khối lượng của hòn bi tăng.

B. Khối lượng của hòn bi giảm.

C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng.

D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.

Câu 2: Người ta dùng cách nào dưới đây để mở nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt?

A. Hơ nóng nút.

B. Hơ nóng thân lọ.

C. Hơ nóng cổ lọ.

D. Hơ nóng đáy lọ.

Câu 3: Chọn phương án đúng.

Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó lên thì?

A. Chiều dài, chiều rọng và chiều cao tăng.

B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.

C. Chỉ có chiều cao tăng.

D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều không thay đổi.

Câu 4: Các nha sĩ khuyên không nên ăn đồ ăn quá nóng vì sao?

A. Vì rang dễ bị sâu.

B. Vì rang dễ bị rụng.

C. Vì răng dễ bị vỡ.

D. Vì men răng dễ bị rạn nứt.

Câu 5: Cho ba thanh kim loại cùng chiều dài, được làm từ nhôm, đồng, sắt. Ban đầu ba thanh ở nhiệt độ phòng, sau đó tăng nhiệt độ của mỗi thanh lên 50oC. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiều dài ccuar ba thanh khi đã tăng nhiệt độ:

A. Thanh đồng dài nhất.

B. Thanh nhôm dài nhất.

C. Thanh sắt dài nhất.

D. Cả ba thanh có cùng chiều dài.

Câu 6: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng cuẩ một lượng nước ở 4oC?

A. Khối lượng riêng nhoe nhất.

B. Khối lượng riêng lớn nhất.

C. Khối lượng lớn nhất.

D. Khối lượng nhỏ nhất.

Câu 7: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nươc trong hồ ở các xứ lạnh.

Về mùa đông ở các xứ lạnh:

A. Nước dưới đáy hồ đóng băng trước.

B. Nước ở giữa hồ đóng băng trước.

C. Nước ở mặt hồ đóng băng trước.

D. Nước trong hồ đóng băng cùn một lúc.

Câu 8: Hiện tượng gì xảy ra với giọt nước trên ống thủy tinh khi ta dung khan lạnh áp vào bình thủy tinh?

A. Giọt nước chuyển động đi lên.

B. Giọt nước chuyển động đi xuống.

C. Giọt nước đứng yên.

D. Giọt nước chuyển đông đi lên rồi sau đó lại đi xuống.

Câu 9: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nỏ vì nhiệt của chất khí và chất rắn?

A. Chất khí nở vì nhiệt ít hơn chất rắn.

B. Chất khí nở vì nhệt nhiều hơn chất rắn.

C. Chất khí và chất rắn nở vì nhiệt giống nhau.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 10:Chọn câu đúng.

A. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng khối khi giảm.

B. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng khooia khí tăng.

C. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, trọng lượng riêng khối khí không đổi.

D. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riền khối khi giảm.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn D.

Câu 2: Chọn C.

Câu 3: Chọn A.

Câu 4: Chọn D.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Chọn B

Câu 7: Chọn C

Câu 8: Chọn B

Câu 9: Chọn B.

Câu 10: Chọn D

Tham khảo các đề kiểm tra vật lí khác

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 6 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 6, Giải bài tập Vật Lý 6giải bài tập Sinh học 6 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp