Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 6)

Câu 1:Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái và bên phải thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Khối lượng riêng của một vật a. Tăng khi nhiệt độ tăng.
2. Khối lượng của một vật b. Giảm khi nhiệt độ tăng.
3. Thể tích của một vật c. Không thay đổi khi nhiệt độ tăng.
4. Thể tích của vật tăng d. Khi nhiệt độ tăng.
5. Khối lượng riêng của vật nặng e. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm.
6. Khối lượng của vật không đổi f. Khi nhiệt độ giảm.

Câu 2: Đổ nước nóng vào một bình kín rồi cắm vào một ống hút. Khi nhiệt độ tăng, nước dâng lên trong ống.

- Bạn A giải thích: nước nóng nên nở ra dâng lên trong ống hút.

- Bạn B giải thích: Lớp không khí bên trong nóng lên nở ra rồi đẩy nước lên trong ống.

Em có ý kiến như thế nào về sự giải thích của hai bạn ấy?

Câu 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

A. Chất khí ………….. khi nóng lên …………. Khi lạnh đi.

B. Các chất khí …………………. Thì nở vì nhiệt ……………

C. Trong ba chất rắn, lỏng, khí, …………… nở vì nhiệt nhiều nhất, còn …………….. nở vì nhiệt ít nhất.

D. Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ ……………… khi nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí…………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: 1B, 2C, 3A 4D, 5E, 6F

Câu 2: Giải thích của B đúng.

Câu 3:

A. nở ra, co lại

B. khác nhau, giống nhau.

C. chất khí, chất rắn.

D. giảm, tăng lên.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp