Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 7)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 7)

Câu 1: Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khi hở?

A. Vì không thể hàn hai thanh ray lại được.

B. Vì để vậy lắp các thanh ray sẽ dễ dàng hơn.

C. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray sẽ dài ra có chỗ dãn nở.

D. Vì chiều dài thanh ray không đủ.

Câu 2: Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép?

A. Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau.

B. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng.

C. Băng kép được cấu tạo từ một thanh nhôm và một thanh đồng.

D. Băng kép được cấu tạo bằng một thanh thép và một thanh nhôm.

Câu 3: Có hai băng kép loại nhôm – đồng , đồng – thép. Khi được đun nóng, băng thứ nhất cong về phía thanh đồng, băng thứ hai cong về phía thanh thép. Hỏi cách sắp xếp các chất theo thứ tự nở từ nhiều đến ít nào dưới đây là đúng?

A. Thép, đồng, nhôm.      B. Thép, nhôm, đồng.

C. Nhôm, đồng, thép.      D. Đồng, nhôm, thép.

Câu 4: Sử dụng dụng cụ nào trong các dụng cụ sau đây để đo nhiệt độ?

A. Lực kế.      B. Nhiệt kế.      C. Cân đồng hồ.      D. Ampe kế.

Câu 5: Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản

A. Có thể gây ra những lực rất lớn.

B. Có thể gây ra những lực rất nhỏ.

C. Không gây ra lực.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 6: Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng gì?

A. Chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên.

B. Chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

C. Phình ra cho cân đối nhiệt kế.

D. Nhiệt kế nhìn đẹp hơn.

Câu 7: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt tăng lên vì?

A. ống nhiệt kế dài ra.

B. ống nhiệt kế ngắn lại.

C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.

D. Cả ống nhiệt kế và rượu đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở ra nhiều hơn.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.

B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim.

C. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng.

D. Nhiệt kế rượu có thể dùng để đo nhiệt độ của khí quyển.

Câu 9:A. 10C = 10F.      B. 1,80C = 10F.

C. 10C = 320F.      D. 10C = 1,80F.

Câu 10: Nhiệt độ của nước đang sôi theo nhiệt kế Ken-vin là?

A. 100K.      B. 373K.      C. 273K.      D. 123K.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn C.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn C.

Câu 4: Chọn B.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn B.

Câu 7: Chọn C.

Câu 8: Chọn B.

Câu 9: Chọn D.

Câu 10: Chọn B.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp