Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 Số 8Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 2 Số 8

Câu 1:Một băng kép có cấu tạo phía trên là thép, dưới là đồng. Vì sao khi bị đun nóng, thanh kép lại bị uốn lên phía trên?

A. Vì băng kép dãn nở vì nhiệt.

B. Vì đồng và thép dãn nở vì nhiệt khác nhau.

C. Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

D. Vì đồng dãn nở nhiệt ít hơn thép.

Câu 2: Có một băng kép được làm bằng hai kim loại là đồng và sắt (đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt). Khi nung nóng, băng kép sẽ như thế nào?

A. Cong về phia sắt.

      B. Cong về phía đồng.

C. Không bị cong về phía nào.      D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 3: Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng nào sau đây?

A. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

B. Chất rắn nở vì nhiệt ít hơn các chất khác.

C. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

D. Các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khácnhau.

Câu 4: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì?

A. Chúng có nhiệt độ nóng chảy cao.

B. Chúng có nhiệt độ nóng chảy thấp.

C. Nhiệt độ đông đặc cao.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 5: Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên hiện tượng?

A. Dãn nở vì nhiệt.      B. Nóng chảy.

C. Đông đặc.      D. Bay hơi.

Câu 6: Nhiệt kế là dụng cụ dùng để?

A. Đo lực.      B. Đo nhiệt độ.

C. Đo thể tích.      D. Đo thời gian.

Câu 7: Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

A. Nhiệt kế thủy ngân.      B. Nhiệt kế rượu.

C. Nhiệt kế y tế.      D. Cả ba nhiệt kế trên.

Câu 8: Trong các vật dưới đây, vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt.

A. Nhiệt kế.      B. Khí cầu dùng khí nóng.

C. Quả bóng bàn.      D. Băng kép.

Câu 9: Một bạn dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể và đo được 370C. nhiệt dộ đó bằng bao nhiêu trong nhiệt độ Fa-ren-hai?

A. 98,60F.      B. 9,60F.

C. 9,80F.      D. 960F.

Câu 10: Nhiệt độ 500C tương ưng với bao nhiêu đọ Fa-ren-hai?

A. 820F.      B. 900F.

C. 9,80F.      D. 960F.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn C.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn A.

Câu 4: Chọn B.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn B.

Câu 7: Chọn A.

Câu 8: Chọn C.

Câu 9: Chọn A.

Câu 10: Chọn C.

Tham khảo các đề kiểm tra vật lí khác

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 6 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 6, Giải bài tập Vật Lý 6giải bài tập Sinh học 6 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp