Giải Sinh 6 bài Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễBài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Để học tốt Sinh 6, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 6 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 6.

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Tham khảo lời giải bài tập Sinh học 6 Chương 2 khác:

Mục lục Giải bài tập Sinh học 6 theo chương:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 6 | Để học tốt Sinh học 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 6Để học tốt Sinh học 6 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!