Giải Sinh 7 Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềmBài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Để học tốt Sinh 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 7.

STT

Động vật có đặc điểm tương ứng.

Đặc điểm cần quan sát.

Ốc Trai Mực
1 Số lớp cấu tạo của vỏ 3 3 1
2 Số chân (hay tua) 1 1 2+8
3 Số mắt 2 0 2
4 Có giác bám 0 0
5 Có lông trên tấm miệng 0 0
6 Dạ dày, ruột, gan, túi mực ...

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 7 khác:

Mục lục Giải bài tập Sinh học 7 theo chương:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 7 | Để học tốt Sinh học 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 7Để học tốt Sinh học 7 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.