Giải Sinh 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thểGiải bài tập Sinh học 7 | Để học tốt Sinh 7

Chương 7 SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Để học tốt Sinh 7, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 7 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh học 7.

Bài 1:

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Lời giải:

Sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan của các ngành động vật được thể hiện ở bảng sau :

Ngành Tên động vật Hệ hô hấp Hệ tuần hoàn Hệ thần kinh Hệ sinh dục
Động vật nguyên sinh Trùng biến hình Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa
Ruột khoang Thủy tức Chưa phân hóa Chưa phân hóa Hình mạng lưới Tuyến sinh dục không có ống dẫn
Giun đốt Giun đất Da Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuối hạch ngực và bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Chân khớp Châu chấu Khí quản Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, tuần hoàn hở Hình chuỗi hạch(hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Động vật có xương sống

Cá chép

Ếch đồng

Thằn lằn bóng

Chim và thú

Mang

Da-Phổi

Phổi

Phổi và túi khí

Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não, tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 7 khác:

Mục lục Giải bài tập Sinh học 7 theo chương:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), soạn | giải bài tập Tiếng Anh 7Giải bài tập Toán 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 7 | Để học tốt Sinh học 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 7 (Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. HCM) và Để học tốt Sinh học 7 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^
Bài viết liên quan

Các loạt bài khác: