Giải Sinh 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữBài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Câu hỏi và bài tập: (trang 192 SGK Sinh 8) Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61 :

Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ

Giải bài 61 trang 192 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

Đáp án:

a – 7;      b – 8;      c – 3;      d - 6;      e – 4;      g – 2;      h – 9 + 5

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh học 8 khác

Muc lục Giải bài tập Sinh học 8 theo chương

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 | Để học tốt Sinh học 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 8Để học tốt Sinh học 8 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.